Programs Kids

กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติ / ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์

     เยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในทุกๆด้านของชาติในอนาคต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เช่นกัน คงต้องฝากความหวังไว้กับนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์เหล่านี้ สิ่งที่ผู้ใหญ่ในปัจจุบันสามารถทำได้ก็คือการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้พวกเขาได้รู้จักรัก หวงแหน และเห็นความสำคัญของทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ สัตว์ป่า หรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัว

     วนกรอีโคทัวร์ ขออาสาพัฒนาและร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เยาวชนเหล่านี้ เรามีความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางวิชาการ บุคลากรผู้มีความสามารถ และความตั้งใจที่มีอย่างเปี่ยมล้น

        การชี้นำให้เยาวชนเห็นความสำคัญเพื่อที่จะพัฒนามาเป็นความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องเริ่มต้นจากการแนะนำให้เขาได้รู้จักกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลักษณะ บทบาทหน้าที่ รวมทั้งความสัมพันธ์ของสิ่งหนึ่งที่มีหรือส่งผลต่ออีกสิ่งหนึ่งหรืออีกหลายๆสิ่ง เรามีความพร้อมของบุคลากรที่จะถ่ายทอดและให้คำแนะนำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ ด้วยทีมงานจากคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันที่ให้การศึกษาด้านวิชาการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เราจึงมีความมั่นใจในบุคลากรที่มีอยู่ว่าจะสามารถสร้างผลงานให้มีคุณภาพและบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน
พร้อมรับใช้ท่านด้วยบริการรับจัดกิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติหรือค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ในราคาประหยัดให้กับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆที่สนใจ มีให้เลือกถึง 2 โปรแกรมด้วยกัน

1) โปรแกรมค่ายเยาวชนรักษ์ป่า สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

จัดที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เขตสงวนชีวมณฑลโลก (Biosphere Research) อ.วังน้ำเขียว
จ.นครราชสีมา เรียนรู้จากห้องเรียนสีเขียวด้วยกิจกรรมท่องป่าศึกษาธรรมชาติ สนุกสนานกับกิจกรรมรักษ์ป่าฮาเฮ กิจกรรมดูนก ดูดาว ส่องแมลง และกิจกรรมแคมป์ไฟ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

(สนใจคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
2) โปรแกรมค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของห้องเรียนสีครามที่ท้องทะเลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี สนุกสนานกับ
กิจกรรมรักษ์ทะเลเฮฮา กิจกรรมดำน้ำชมปะการังที่เกาะแสมสาร ชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและเรือหลวงจักรีนฤเบศร์ ตลอดจนกิจกรรมแคมป์ไฟ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

(สนใจคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดต่อและได้มีโอกาสรับใช้ท่านในเร็วๆนี้ โรงเรียนหรือสถาบัน การศึกษาใดที่สนใจกรุณาติดต่อมาได้ที่

คุณบวร  089-2448545

หรือส่งอีเมล์มาที่
w-ecotour@hotmail.com