Programs Group Tour

ทัวร์เหมา สัมนา, ทัวร์เหมาเป็นหมู่คณะ, ทัวร์สำหรับองค์กร ทัวร์เหมา นำเที่ยวเป็นหมู่คณะ จัดสัมมนา

ทำไมต้องมีการพัฒนาบุคลากร ?

เหตุผลก็คือ ทรัพยากรบุคคล (Man) เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความสำคัญมากที่สุดในปัจจัยทั้ง 5
เหนือกว่าเครื่องจักร (Machine), วัตถุดิบ (Material), เงินทุน (Money) และวิธีการ (Management)
ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้ควบคุมการใช้ทรัพยากรส่วนอื่นๆทั้งหมด ถ้าหากองค์กรใดขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพแล้ว
ถึงแม้จะมีทุนหนาแค่ไหน มีวัตถุดิบที่ดีและมากมายเพียงใด ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยหรือวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
อย่างไร ก็ไม่อาจกา – รันตีต่อความสำเร็จขององค์กรนั้นได้

อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรบุคคลจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีปัญหาในการใช้งานมากที่สุด ควบคุมได้ยากที่สุด
และมีความผันแปรมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลมีความหลากหลายทั้งในด้านของพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์
นิสัยใจคอ และอื่นๆอีกมากมาย เหนือสิ่งอื่นใดเป็นปัจจัยที่มีความรู้สึกนึกคิด โกรธได้ เกลียดเป็น และมีการสึกหรอ
ได้จากการใช้งานเป็นเวลานานๆ จำเป็นต้องใช้ปัจจัยที่ 6 คือการซ่อมบำรุง (Maintenance) เข้ามาแก้ปัญหาด้วย

เราขอแนะนำวิธีการซ่อมบำรุงและพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่ทรัพยากรบุคคลในองค์กรของท่านจากกิจกรรม
การท่องเที่ยวเอาไว้ใช้งานสัก 3 โปรแกรม โดยเราอาสาเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมดเพียงแต่ท่านแจ้ง

ความประสงค์มาว่า ที่ไหน ? และ เมื่อไหร่ ?

โปรแกรมพิเศษ : โปรแกรมอบรมสัมมนา “การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ภายในองค์กรฯ

ผลกระทบจากวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ อันมีที่มาจากสหรัฐอเมริกาและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยของเรา และได้สั่นคลอนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนของประเทศอย่างรุนแรง จนมีผลทำให้มีการเลิกกิจการและเลิกจ้างงานนับแสนนับล้านคนในขณะนี้
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นสัญญาณชี้ให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของชาติตะวันตกที่ได้เข้ามาครอบงำและยึดครองฐานที่มั่นในประเทศไทยเป็นเวลานานไม่ใช่ระบบที่ดีและเหมาะสมที่สุด และมันก็ได้เผยถึงจุดอ่อนและความพิกลพิการให้เห็นแล้ว ผลกระทบที่ได้รับในทุกๆภาคส่วนโดยเฉพาะในแวดวงอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับเศรษฐกิจของประเทศไทย ? จะเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรธุรกิจต่างๆในทุกภาคส่วน ? และจะเกิดอะไรขึ้นหากวันวานที่ผ่านมาเราได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาน้อมนำและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆจนเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าการรับฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเหมือนคลื่นกระทบฝั่งที่กระเพื่อมขึ้นมาแล้วก็หายไป
บทเรียนที่ได้รับในครั้งนี้ และความเสียหายที่ยังคงทำร้ายและตามหลอกหลอนคนไทยไปอีกนานมันมากพอหรือยังที่จะทำให้เรามองย้อนกลับไปข้างหลังและนำเอาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เป็นรูปธรรมและเป็นวัคซีนป้องกันที่ทำให้ประเทศนี้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองอันเป็นภูมิต้านทานต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต่อไปในอนาคต

วนกรอีโคทัวร์ได้ตระหนักในคุณค่าและคุณูปการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างยิ่ง และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชน องค์กรการเมืองท้องถิ่นและหน่วยงานอิสระ จึงได้จัดทำโปรแกรมอบรมสัมมนา
“การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ภายในองค์กร” เป็นหลักสูตรในการอบรมอีกหัวข้อหนึ่งเพื่อเป็นทางเลือกให้หน่วยงานต่างๆได้นำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ โดยได้จัดทำเป็นหลักสูตรอบรมในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน มีวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์มาให้ความรู้ รวมทั้งการดูงานนอกสถานที่ ที่สำคัญ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผลได้หากนำไปใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สนใจคลิกดูรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์พอเพียงได้ที่นี่ครับ

โปรแกรมที่ 1 : กิจกรรมนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้กับพนักงาน / ลูกค้า

กิจกรรมนำเที่ยวเพื่อการผ่อนคลายแบบ 100 % เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้พนักงานได้รับความสนุกสนานและพักผ่อนอย่างเต็มที่โดยการนำไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
ซึ่งมีให้เลือกมากมายทั้งทะเล ป่าไม้ ภูเขา น้ำตก รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและชมโชว์ประเภทต่างๆ
สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายเช่นการล่องแก่ง ล่องเรือ ขี่ช้าง ดำน้ำ เล่นน้ำตก ชอปปิ้ง ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของแต่ละสถานที่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการจากทีมงานวนกรอีโคทัวร์ในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งกิจกรรมตามคำขอเช่นการจัดงานเลี้ยง จัดหาวงดนตรี เราก็มีไว้บริการเช่นกัน

กิจกรรมนำเที่ยวในรูปแบบนี้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้พนักงานได้รับการผ่อนคลายจากความ
เหน็ดเหนื่อยและเคร่งเครียดในการทำงาน เป็นการมอบรางวัลอันทรงคุณค่าและสร้างความรัก ความผูกพัน
ในองค์กรให้กับพนักงานได้มากยิ่งขึ้น

โปรแกรมที่ 2 : กิจกรรมนำเที่ยวเพื่อการสร้างสรรค์องค์กร

เป็นรูปแบบของกิจกรรมนำเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพใน การทำงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ปลุกจิตสำนึกให้มีความรักและความรู้สึก ที่ดีต่อองค์กร โดยจะดำเนินกิจกรรมภายนอก
บริษัท เน้นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ตามรีสอร์ทหรือ โรงแรมต่างๆ

กิจกรรมหลักที่นำมาใช้ก็มีมากมายทั้งการจัดประชุมนอกสถานที่ การจัดสัมมนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ทางด้านการบริหาร จัดการ เป็นต้นว่าการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทำงาน เช่น SWOT, MBO, ROM, ผังก้างปลา , 5 ส , ฯลฯ นอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตรการฝึกภาวะความเป็นผู้นำ
กิจกรรมระดมสมอง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานร่วมกันเป็นทีม และอื่นๆอีกมากมายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของสันทนาการและ กิจกรรมสื่อ ความหมายต่างๆโดยเฉพาะในรูปแบบของ
Walk Rally ซึ่งจะทำให้พนักงานได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และไม่เบื่อ

( ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ หลักสูตรในการจัดสัมมนา ฝึกอบรม )


โปรแกรมที่ 3 : กิจกรรมนำเที่ยวแบบผสมผสาน

รูปแบบของกิจกรรมนำเที่ยวที่ผสมผสานกันระหว่างโปรแกรมที่ 1 กับโปรแกรมที่ 2 คือมีการจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้กับพนักงาน แต่มีการสอดแทรกเนื้อหาสาระเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรไปด้วยเป็นผลพลอยได้ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวได้มากขึ้น


โปรแกรมที่ 4 : กิจกรรมท่องป่า ค้นหาวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมนำเที่ยวเพื่อพัฒนาองค์กรรูปแบบใหม่จากวนกรอีโคทัวร์ เป็นการศึกษาเชิงอุปมาและบูรณาการระหว่างความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในธรรมชาติกับวัฒนธรรมภายในองค์กร หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการมองต้นไม้ใบหญ้าแล้วย้อนกลับมาดูตัวนั่นเอง
ธรรมชาติเป็นครูของทุกสรรพสิ่ง เป็นแหล่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และคลังความรู้อันยิ่งใหญ่เสมือนมหาวิทยาลัยที่ไม่มี
วันเรียนรู้ได้หมดสิ้น หากเราช่างสังเกตก็จะสามารถค้นหาข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้ และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

ป่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในธรรมชาติ เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายทั้งต้นไม้ สัตว์ป่า รวมทั้งเห็ดรา
มดแมลงตัวเล็กๆ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในพื้น
ที่นั้นๆเช่น ดิน , น้ำ , อากาศ , การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล , ไฟป่า , ฯลฯ

รูปแบบของความสัมพันธ์มีทั้งการพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแก่งแย่งแข่งขัน การเบียดบัง
ทำลาย มีการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรและปัจจัยในการดำรงชีวิต การแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์
ประกอบ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก การพัฒนาไปสู่รูปแบบ
ที่ซับซ้อนและมั่นคงยิ่งขึ้น ฯลฯ ปรากฎการณ์ต่างๆเหล่านี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมภายในองค์กร
ของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก สามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างและกรณีศึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ทีมงานได้เป็นอย่างดี

เราอาสาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำท่านและสมาชิกในองค์กรไปสัมผัสและร่วมกันค้นหา / ไขปริศนา
ต่างๆเหล่านี้ ด้วยกิจกรรม “ ท่องป่า ค้นหาวัฒนธรรมองค์กร  กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
บุคลากรรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือน ใครและไม่มีใครเหมือน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ
สามารถกำหนดสถานที่เป้าหมายและที่พักได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแคมป์ไฟสไตล์อินเดียนแดง
(Indian Night Camp-fire) และ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ + สันทนาการต่างๆอีกมากมายไว้คอยบริการท่าน
รับประกันความมัน ความสนุกสนาน
และที่สำคัญ สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติในการทำงาน การดำเนินชีวิต และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรโดยทางอ้อม สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และทีมงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากที่สุดอีกวิธีหนึ่ง

เรายินดีจัดให้ตามความต้องการของท่านทุกสถานที่ ในราคาเป็นกันเองและตามงบประมาณที่กำหนด
เพียงแจ้งความประสงค์มาว่าต้องการจัดกิจกรรมนำเที่ยวในรูปแบบไหน เมื่อใหร่ ณ สถานที่ใด
และจำนวนพนักงานที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีกี่ท่าน
งานส่วนที่เหลือทั้งหมดมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเราที่จะตอบสนองความต้องการของและสร้างความประทับใจให้แก่ท่านอย่างดีที่สุด


หลักสูตรในการจัดสัมมนา / ฝึกอบรม
รูปแบบของกิจกรรมนำเที่ยวที่ผสมผสานกันระหว่างโปรแกรมที่ 1 กับโปรแกรมที่ 2 คือมีการจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้กับพนักงาน
แต่มีการสอดแทรกเนื้อหาสาระเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรไปด้วยเป็นผลพลอยได้ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวได้มากขึ้น
เรายินดีจัดให้ตามความต้องการของท่านทุกสถานที่ ในราคาเป็นกันเองและตามงบประมาณที่กำหนด
เพียงแจ้งความประสงค์มาว่าต้องการจัดกิจกรรมนำเที่ยวในรูปแบบไหน เมื่อใหร่ ณ สถานที่ใด
และจำนวนพนักงานที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีกี่ท่าน งานส่วนที่เหลือทั้งหมดมอบหมายให้เป็นหน้าที่
ของเราที่จะตอบสนองความต้องการของและ สร้างความประทับใจให้แก่ท่านอย่างดีที่สุด

 1. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม (Team Building) โดยกิจกรรม Walk Rally
 2. หลักสูตร / เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาในระดับองค์กร
  – MBO (Management By Objective) ; การบริหารงานโดยวิธีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน
  – Lemniscate Theory ; หลักปฏิบัติว่าด้วยกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ
  – SWOT Analysis ; การวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมขององค์กรทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพื่อ
  ปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
  – RBM (Result Base Management) ; การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ระบบการประเมิน
  ผลงานที่มีตัวชี้วัดผลการทำงานเป็นหลัก (Key Performance Indicator)
  – 5 ส ; เครื่องมือหรือระบบที่มุ่งเน้นคุณภาพขั้นพื้นฐาน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน,
  คุณภาพของงาน, คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน รวมทั้งภาพพจน์ที่ดีของหน่วยงาน
  – ไคเซ็น ; เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาสาเหตุของปัญหาและจุดบกพร่องเพื่อพัฒนางานและองค์กรอย่างเป็นระบบ
  – กิจกรรมข้อเสนอแนะ ; กิจกรรมที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
 3. หลักสูตรทั่วๆไปในการพัฒนาบุคลากร / การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
  – การสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จ
  – การสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้มีคุณภาพ
  – การบริหารเวลา
  – การพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสาร
  – การพัฒนาประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำ
  – การสร้างลูกค้าภายใน
  – จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขฯลฯ
 4. โปรแกรมอื่นๆตามที่หน่วยงานต่างๆเสนอมา เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นฐานในการทำงาน การดำเนิน
  ธุรกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กรนั้นๆ

พื้นที่ๆน่าสนใจในการจัดทัวร์เหมา การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาบุคลากร

พื้นที่ๆเหมาะสมควรจะมีความพร้อมทั้งในส่วนของสถานที่พัก สถานที่จัดกิจกรรม และมีความสวยงามของภูมิทัศน์
โดยรอบ อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน และที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก เราขอแนะนำเขตพื้นที่เป้าหมายที่น่าสนใจสัก 5 แห่ง ดังนี้

1. เขตภาคตะวันออก ; พื้นที่ๆน่าสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านของสถานพักแรม
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งภูเขา ทะเล เกาะแก่ง รวมทั้งสถานที่ๆต่างๆจากการสร้างของมนุษย์อยู่มากมายให้เลือกชม
– ชลบุรี ; จังหวัดที่มีความสำคัญในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเลใกล้กรุงเทพ มีชายหาดมากมายทั้งที่บางแสน พัทยา และสัตหีบ โดยเฉพาะเมืองพัทยาจัดเป็นศูนย์ประชุมสัมมนาระดับโลก

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นสวนเสือศรีราชา, อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา,สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, สวนนงนุช, วัดญาณสังวราราม และอื่นๆอีกมากมาย (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ 1-2 ชั่วโมง)

 • ระยอง ; แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่น่าสนใจ มีหาดทรายที่สวยงามและขึ้นชื่ออยู่หลายแห่งเป็นต้นว่าหาดแหลมแม่พิมพ์, หาดสวนสน, หาดแม่รำพึง รวมทั้งเกาะเสม็ด มีรีสอร์ทที่สวยงามและกว้างขวางเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งอย่าง Walk Rally อยู่หลายที่ด้วยกัน ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางบกที่น่าสนใจก็มีอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา (น้ำตกเขาชะเมา, น้ำตกคลองปลาก้าง) (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ 2-3 ชั่วโมง)
 • จันทบุรี ; เมืองแห่งผลไม้ มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งภูเขา, ทะเล และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่นี่มีน้ำตกขนาดใหญ่ถึง 3 แห่งด้วยกันคือน้ำตกเขาสอยดาว, น้ำตกกระทิง และน้ำตกพลิ้ว มีกิจกรรมล่องแก่งโป่งน้ำร้อนที่สนุกสนานเร้าใจ ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลก็มีหาดเจ้าหลาว, อ่าวคุ้งกระเบน(แหล่งศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน) และหาดแหลมสิงห์ นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายทั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินฯและสงครามอินโดจีน (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 4ชั่วโมง)
 • ตราด ; สุดฟ้าชายแดนบูรพาแห่งนี้มีจุดเด่นของหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมาย โดยเฉพาะเกาะช้างและเกาะกูดเป็นสถานที่ๆมีความสวยงามของหาดทรายและปะการังใต้น้ำ รวมทั้งน้ำตกและขุนเขา มีที่พักระดับ 5 ดาวอยู่มากมาย (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 5 ชั่วโมง)

2. เขตเขาใหญ่ (นครราชสีมา, สระบุรี , ปราจีนบุรี, นครนายก) ; เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย มีพื้นที่ครอบคลุมถึงสี่จังหวัดด้วยกันคือนครราชสีมา, สระบุรี , ปราจีนบุรีและนครนายก แต่ละจังหวัดมีจุดเด่นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
q นครราชสีมา ; สถานทีท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเขาใหญ่ฝั่งเมืองย่าโมมีน้ำตกเหวสุวัต, น้ำตกผากล้วยไม้ และน้ำตกน้อยใหญ่อีกมากมาย นอกจากนี้ก็มีหอดูสัตว์หนองผักชี , หอดูสัตว์มอสิงห์โต กิจกรรมส่องสัตว์ยามค่ำคืน (Night Safari) กิจกรรมเดินป่า ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียงก็มีฟาร์มโชคชัย, ไร่องุ่นและสวนเกษตรอีกมากมายหลายที่ด้วยกัน สำหรับที่พักก็มีโรงแรมและรีสอร์ทขนาดใหญ่มากมายบริเวณเส้นทางสายธนะรัชต์ (เขาใหญ่-ปากช่อง) เหมาะกับกิจกรรมสัมมนาและ Walk Rally เป็นอย่างมาก (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 3-4 ชั่วโมง)

 • สระบุรี ; มีจุดเด่นอยู่ที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ทุ่งดอกทานตะวัน ไร่องุ่นและฟาร์มเกษตรอีกมากมายใน อ.มวกเหล็ก เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทหรูบรรยากาศดีในสไตล์สวนเกษตรหลายแห่ง (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 2-3 ชั่วโมง)
 • ปราจีนบุรี ; เหมาะสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเป็นต้นว่าปีนหน้าผา ล่องแก่งเรือยาง(แก่งหินเพิง) มีน้ำตกเหวนกกก น้ำตกตะคร้อ แก่งสลัดได ป่าลานผืนใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ก็มีเมืองโบราณศรีมโหสถ ต้นศรีมหาโพธิ์ รีสอร์ทและที่พักแม้จะมีไม่มากนัก แต่ก็บรรยากาศดีเหมาะกับกิจกรรมแคมป์ไฟและ Walk Rally (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 2-3 ชั่วโมง)
 • นครนายก ; ศูนย์ประชุม/สัมมนา ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง มีรีสอร์ทระดับ 4-5 ดาวมากมาย รายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยว
  ทางธรรมชาติที่น่าสนใจ น้ำตกนางรอง น้ำตกสาริกา น้ำตกเหวนรก วังตะไคร้ นอกจากนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นต้นว่าโบราณสถานบ้านดงละคร
  รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฯลฯ (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 1-2 ชั่วโมง)

3. กาญจนบุรี ; เมืองใหญ่ชายแดนตะวันตกที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรณ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติมีทั้งป่าไม้ สายน้ำ และถ้ำคูหา โดยเฉพาะน้ำตก ที่นี่มีอยู่นับ 10 แห่ง ล้วนแล้วแต่ยิ่งใหญ่และสวยงาม กิจกรรมล่องแพตามลำน้ำแควน้อยและแควใหญ่ ทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบเหนือเขื่อนเขาแหลมและเขื่อนศรีนครินทร์ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ก็มีอยู่มากมายไม่แพ้กัน ทั้งสะพานข้ามแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ พิพิธภัณฑ์สงครามโลก และอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรีมีรีสอร์ทและโรงแรมที่มีความพร้อมสำหรับการประชุมสัมมนารวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆอยู่มากมาย จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าจะเป็นพื้นที่ๆได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆสำหรับกิจกรรมดังกล่าว (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 2-3 ชั่วโมง)

4. เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ; พื้นที่ๆน่าสนใจไม่แพ้เขตอื่นๆ มีความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและสถานที่พักผ่อนตากอากาศ พรั่งพร้อมด้วยโรงแรมและรีสอร์ทคุณภาพดีมากมาย นอกจากนี้ยังมีป่าไม้ ขุนเขาและน้ำตกให้ชมด้วยเช่นกัน

 • เพชรบุรี ; เมืองแห่งขนมหวาน สถานที่พักตากอากาศใกล้กรุงเทพฯ มีชายหาดที่สวยงามอยู่หลายแห่งทั้งหาดชะอำ,
  หาดเจ้าสำราญ, หาดปึกเตียน ฯลฯ สถานที่ท่องเที่ยวทางบกที่น่าสนใจก็มีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เขื่อนแก่งกระจาน ถ้ำเขาย้อย
  นอกจากนี้ก็มีพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงาม (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 2-3 ชั่วโมง)
 • ประจวบคีรีขันธ์ ; ดินแดนส่วนทีแคบสุดของประเทศไทย มีหาดทรายที่สวยงามมากมายตลอดแนวชายฝั่งไล่มาตั้งแต่หัวหิน
  หาดเขาตะเกียบ หาดเขาเต่า หาดเขากระโหลก หาดสามพระยา อ่าวมะนาว หาดบ้านกรูด หาดวนกรและอื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วน
  เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทมากมายหลากหลายระดับ ทั้งแบบหรูหราสะดวกสบายซึ่งจะพบได้ส่วนใหญ่ที่หัวหิน
  และแบบเรียบง่ายสไตล์ธรรมชาติอย่างเช่นที่หาดบ้านกรูด หาดวนกรหรืออ่าวมะนาว สถานที่ท่องเที่ยวทางบกที่น่า
  สนใจก็มีน้ำตกป่าละอู น้ำตกห้วยยาง กิจกรรมดูนกน้ำที่ทุ่งสามร้อยยอด ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ก็มีที่หว้ากอ
  ซึ่งเป็นสถานที่ๆรัชกาลที่ 4 เคยทำนายการเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
  (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

5. เขตอื่นๆตามที่ลูกค้าเสนอมา ได้แก่พื้นที่นอกเหนือจากทั้ง 4 แห่งที่กล่าวมา ที่องค์กรของท่านมีความสนใจอยากจะไปและทางเราสามารถจัดให้ได้ ยินดีบริการจัดให้ในทุกพื้นที่ครับ


ประวัติการจัดทัวร์เหมาให้ลูกค้าองค์กรของวนกรอีโคทัวร์
ก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้บริการ ลองไปชมภาพและเรื่องราวจากการจัดทัวร์เหมาครั้งที่ผ่านๆมาของเราดูก่อนซิครับ เผื่อว่าจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้ท่านได้บ้าง (มีข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าแต่ละราย)
???????????? ????? (?????) (?????? 2) [ 26/10/2549 ]
?????? ?????? ????? (????????) ????? [ 26/10/2549 ]
?????? ???????? ???????? ????? [ 26/10/2549 ]
PWS Consulting Co.,Ltd. [ 26/08/2549 ]
?????? ?? ?????? ???? ????????????????? (?????????) ????? [ 20/06/2549 ]
???????????? ?????? (?????????) ????? [ 20/06/2549]
?????? ???????? ?????????????? ??????????? ????? [ 20/06/2549 ]
?????? ?????? ???????????? (?????????) ????? [ 20/06/2549 ]
?????? ???????????? ??????????? ????? [ 20/06/2549 ]
?????? ???????? ??????? ????? [ 20/06/2549 ]
?????? ????? ??????? ????? (?????? 2) [ 20/06/2549 ]
???.?????????? [ 20/06/2549 ]
?? ?? ?? ????? [ 20/06/2549 ]
???????????? ????? (?????) [ 20/06/2549 ]
?????? ?????? ????? ????? [ 20/06/2549 ]

เชื่อมต่อกับธรรมชาติด้วยความช่วยเหลือของวนกรอีโค่ทัวร์! เริ่มต้นการผจญภัยในสัตว์ป่าของคุณตั้งแต่จังหวัดระนองไปจนถึงภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยและแม้แต่ในประเทศใกล้เคียงเช่นเมียนมาร์

วนกรอีโค่ทัวร์มีโปรแกรมทัวร์พร้อมไกด์มากมายที่ตอบสนองทุกขนาดกลุ่มเป้าหมายการเดินทางและงบประมาณที่คุณมี ไม่เพียงแค่สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ. แต่ยังรวมถึงเสน่ห์ของชีวิตคนเมืองเช่นในเมืองภูเก็ต. คุณยังสามารถสำรวจภูเขาอันยิ่งใหญ่ทะเลและชายหาดที่ใสสะอาดแก่งและภูมิประเทศที่น่าตื่นเต้นเกาะที่เขียวชอุ่มและอื่น อีกมากมาย!

คุณวางแผนที่จะเดินทางไปประเทศไทยเป็นกลุ่มหรือไม่? ชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศกับวนกรอีโค่ทัวร์! เรามีแพ็คเกจทัวร์พร้อมไกด์หลากหลายประเภทสำหรับกลุ่มต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นการออกนอกบ้านที่สนุกสนานสำหรับคุณและเพื่อนของคุณการหลบหนีสำหรับทั้งครอบครัวหรือการดูแลทั้ง บริษัท. วนกรอีโค่ทัวร์สามารถให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การผจญภัยในประเทศไทย! ตรวจสอบแผนการนำเที่ยวต่างๆที่คุณจะได้รับสำหรับกลุ่มของคุณ.

จิตใจและร่างกายวนกรอีโค่ทัวร์: สำหรับกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

หากคุณกำลังจะไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดเพื่อผ่อนคลายและคลายความเครียดจากชีวิตประจำวันและการทำงานวนกรอีโค่ทัวร์ของวนกรอีโค่ทัวร์คือแผนการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ. เดินทางสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและต้อนรับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์!

วนกรอีโค่ทัวร์ การท่องเที่ยวด้านจิตใจและร่างกายเน้นกิจกรรมที่สนุกสนานและการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับกลุ่ม. ค้นพบความสุขเรียบง่ายของชีวิตในชนบทเมื่อคุณไปที่ทะเลป่าไม้ภูเขาน้ำตกและสถานที่ทางวัฒนธรรมที่มีการแสดงและสถานที่ท่องเที่ยวหลายประเภท

เป็นสถานที่พักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! นอกจากนี้คุณยังสามารถจองแผนการทัวร์พร้อมไกด์นี้สำหรับ บริษัท. ของคุณเพื่อให้พนักงานของคุณได้พักที่จำเป็นมากและได้รับการปฏิบัติที่ยากลำบากหลังจากทำงานหนักมาหลายวัน

เพลิดเพลินกับกิจกรรมทัวร์มากมายเช่นล่องแก่งล่องเรือขี่ช้างดำน้ำหน้าผาน้ำตกชิมอาหารช้อปปิ้งและอีกมากมาย! คุณยังสามารถปรับแต่งกิจกรรมทัวร์ได้ตามความต้องการของคุณเมื่อคุณจอง

นี่คือจุดท่องเที่ยวที่คุณสามารถเยี่ยมชมได้ในวนกรอีโค่ทัวร์:

 • จังหวัดระนองและภาคใต้ตอนบน
 • ภูเก็ต
 • เขาใหญ่ฟาร์ม
 • ไร่องุ่นโชคชัย
 • ไร่องุ่นบุญรอด (PB หุบเขา)
 • น้ำตกเหวสุวัต
 • สะพานรถไฟสายมรณะในแม่น้ำแคว
 • สุสานทหารพันธมิตร
 • น้ำตกไทรโยคใหญ่
 • ขี่ช้างกาญจนบุรี
 • จันทบุรี
 • อ่าวคุ้งกระเบน
 • น้ำตกพลิ้วโอเอซิส
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแหลมเสด็จ
 • อ่าวคุ้งกระเบน
 • หาดเจ้าหลาว
 • แนวปะการังเกาะช้าง
 • หาดคลองพร้าว
 • หมู่บ้านประมงบางเบ้า
 • น้ำตกคลองพลู
 • สัตหีบ
 • อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม
 • หาดนางรำ
 • เพอร์คูล่าฟาร์ม
 • หาดนางรำ
 • ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
 • . . . จักรี
 • เขื่อนแก่งกระจาน
 • เขาพะเนิน
 • ทุ่งวัดธรรม
 • เขาหลวง
 • ลุงไกร

 

นิติบุคคลวนกรอีโค่ทัวร์: สำหรับการสร้างทีมและสันทนาการ 

คุณกำลังมองหาการสร้างทีมและประสบการณ์สันทนาการที่ไม่เหมือนใครสำหรับ บริษัท ของคุณหรือไม่? วนกรอีโค่ทัวร์เป็นโอกาสที่ดีสำหรับ บริษัท ต่างๆในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

วนกรอีโค่ทัวร์ โปรแกรมการสร้างทีมและสันทนาการขององค์กรเป็นวิธีที่สนุกและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการทำงานร่วมกันในบรรยากาศที่เงียบสงบ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การสัมมนาและโปรแกรมการฝึกอบรมเช่น:

 • MBO (การจัดการตามวัตถุประสงค์)
  • ควบคุมโดยวิธีเป้าหมายทั่วไป
  • ทฤษฎีเล็ม
  • หลักปฏิบัติในกระบวนการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม
 • การวิเคราะห์ SWOT – การศึกษาสภาพของกลุ่มจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเพื่อปรับปรุงองค์กร
 • RBM (การจัดการตามผลลัพธ์) – การจัดการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์โดยใช้ระบบการประเมินและผลงานที่มีตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก
 • 5S – เครื่องมือหรือระบบที่เน้นคุณภาพพื้นฐานที่มีผลต่อ:
  • ความสามารถในการทำงาน
  • คุณภาพของงาน
  • การทำงานเป็นทีม
  • คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
  • ภาพลักษณ์ที่ดี
 • ไคเซ็นเครื่องมือในการค้นหาสาเหตุของปัญหาเพื่อจัดระเบียบงานอย่างเป็นระบบ
 • กิจกรรมการวางแผนเกมสนุก และงานที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงองค์กร

สำหรับหลักสูตรทั่วไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัตถุประสงค์บางประการครอบคลุม:

 • สร้างนิสัยแห่งความสำเร็จ
 • การสร้างความตระหนักในการทำงานที่มีคุณภาพ
 • การจัดการเวลา
 • พัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การเติบโตของผลงานในการเป็นผู้นำ
 • จิตวิทยาของการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม

มีกิจกรรมที่มีความหมายเช่นการระดมสมองผู้ดูแลระบบและการฝึกสอนทีมและคำแนะนำเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน. เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มของคุณมีความสุขและสนุกสนานซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเบี่ยงเบนความสนใจเช่นเกมในห้องนั่งเล่นกิจกรรมตั้งแคมป์และกองไฟการเดินแรลลี่และการเดินป่าเป็นกลุ่ม.

โปรแกรมการสร้างทีมองค์กรและสันทนาการสามารถใช้งานได้นานถึง 3 วัน 2 คืนหรือตราบเท่าที่องค์กรของคุณต้องการให้เป็น. อาหารและที่พักรวมอยู่ในโปรแกรมแล้ว. หากคุณต้องการสัมผัสธรรมชาติที่สมบูรณ์เราขอแนะนำโปรแกรมแคมป์ไฟยามค่ำคืนของอินเดีย. วนกรอีโค่ทัวร์จะช่วยคุณค้นหาที่พักที่ดีที่สุดที่เหมาะกับขนาดงบประมาณและความชอบของ บริษัท ของคุณ.

ผสมผสานวนกรอีโค่ทัวร์: สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพบปะผู้คนใหม่

กลุ่มของคุณเล็กเกินไปสำหรับกรุ๊ปทัวร์ของวนกรอีโค่ทัวร์หรือไม่? หรือคุณกำลังเดินทางด้วยตัวเองและอยากสนุกกับภาคใต้กับคนอื่น ? ตอนนี้คุณสามารถมีโอกาสพบปะผู้คนใหม่ ในขณะที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่นี่!

ที่วนกรอีโค่ทัวร์ทำให้เรารู้ว่าความสนิทสนมกันช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับการท่องเที่ยว. นั่นเป็นเหตุผลที่เรานำเสนอทัวร์กลุ่มแบบผสมผสานเพื่อดึงดูดผู้คนจากหลากหลายอาชีพโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือเพื่อความสนุกสนานในขณะเดินทาง

เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการพบปะกับนักเดินทางคนอื่น และสร้างความผูกพันกับพวกเขาได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณตกอยู่ในสถานการณ์ใหม่ และน่าตื่นเต้นในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าทึ่งต่างๆ. สำรวจสถานที่ต่างๆเช่น:

 • จังหวัดระนอง
 • เกาะสมุย
 • เกาะเต่า
 • เกาะนางยวน
 • เขื่อนเชี่ยวหลาน
 • . สุราษฎร์ธานี
 • เมืองภูเก็ต
 • เกาะพีพี
 • หมู่เกาะสุรินทร์
 • สิมิลัน
 • อ่าวพังงา
 • เขื่อนเชี่ยวหลาน
 • เกาะสมุย
 • เกาะเต่า
 • เกาะนางยวน
 • หมู่เกาะอ่างทอง
 • คลองพะโต๊ะ
 • พม่า

สนุกกับกิจกรรมทางสังคมที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเดินทางเมื่อกลุ่มของคุณแบ่งปันช่วงเวลาอาหารการผจญภัยพักผ่อนและกิจกรรมอื่น ร่วมกันในประเทศไทย. คุณยังสามารถเห็นประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมียนมาร์เพื่อผจญภัยกับเพื่อนใหม่ !

เดินป่าวนกรอีโค่ทัวร์: สำหรับการผจญภัยในธรรมชาติหนึ่งวัน

คุณกำลังมองหาทริปสั้น กับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอยู่หรือเปล่า? วนกรอีโค่ทัวร์ขอเสนอการผจญภัยในธรรมชาติหนึ่งวันที่ไม่เหมือนใครด้วยแผน เดินป่า เป็นโปรแกรมทัวร์รูปแบบใหม่ที่ไม่เพียงให้ประสบการณ์ที่น่าจดจำ. แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติและชีวิตอีกด้วย.

วนกรอีโค่ทัวร์’s เดินป่า แผนยังเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมสำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างทีมในกลุ่มองค์กร. นี่เป็นเพราะการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและเชิงบูรณาการในความสัมพันธ์ทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมภายในองค์กร.

ทิ้งเมืองที่พลุกพล่านไว้เบื้องหลังและค้นพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ. ท่องไปในป่าภูเขาและแหล่งน้ำในขณะที่คุณพบกับสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเช่นต้นไม้เชื้อราและสัตว์ป่า.

เรียนรู้ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทั้งพึ่งพาซึ่งกันและกันและเกื้อกูลกัน. ความสัมพันธ์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้เป็นการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมองค์กรรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรการแบ่งบทบาทและหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก.

จองกรุ๊ปทัวร์กับวนกรอีโค่ทัวร์ตอนนี้!

จัดกรุ๊ปทัวร์ตามความต้องการงบประมาณที่กำหนดและจุดท่องเที่ยวที่คุณต้องการ. วนกรอีโค่ทัวร์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือคุณในการจัดเตรียมวันหยุดที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มของคุณ

เพียงบอกเราว่าคุณต้องการจัดทัวร์เมื่อใดและประเภทใดสถานที่ใดที่คุณต้องการทัวร์และจำนวนคนที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งหมด. นอกจากนี้ยังมีทัวร์พร้อมไกด์สำหรับความสนใจเฉพาะเช่นดูนกดูผีเสื้อศึกษาพืชนิเวศวิทยาของป่าไม้และอื่น

เพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนของคุณและทิ้งงานทั้งหมดไว้ที่เราในราคาที่สมเหตุสมผล! นี่คือพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการยกย่องในรายการวนกรอีโค่ทัวร์ของเราที่คุณตั้งตารอ:

 • ภาคตะวันออก
  • ระยอง
  • จันทบุรี
  • ตราด
 • อำเภอเขาใหญ่
  • สระบุรี
  • ปราจีนบุรี
  • นครนายก
 • กาญจนบุรี
  • แควน้อยและแควใหญ่
  • เขื่อนศรีนครินทร์
  • พิพิธภัณฑ์สงครามทางรถไฟสายมรณะ
  • อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 • จังหวัดเพชรบุรี
  • เมืองเพชรบุรี
  • ประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อเราเพื่อจองวนกรอีโค่ทัวร์ตอนนี้! คุณสามารถพูดคุยกับเราทางโทรศัพท์ (089 2448545) หรืออีเมล (w-ecotour@hotmail.com) สำหรับคำถามและข้อกังวลของคุณเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์พร้อมไกด์ของเรา

คุณยังสามารถส่งข้อความสำหรับคำติชมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์ของเราและเจ้าหน้าที่วนกรอีโค่ทัวร์. นอกจากนี้เรายังมีกระดานออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้พวกเขาสามารถแบ่งปันประสบการณ์และรูปถ่ายของพวกเขาจากทัวร์พร้อมไกด์ของเรารวมทั้งให้ผู้สนใจได้เห็นสิ่งที่เราสามารถนำเสนอได้!

Hackers Cheap Yeezy Boost 350 V2 Zebra love free WiFi for the same reason you do: Connecting to the internet requires no authentication. "Nobody thinks they're doing something wrong," said the woman, who declined to give her name because she didn't want to offend those who had shared the code with her.. 2) A fence is to be built. 10. Shanghai hosts the World Short Track Speed Skating Championships, Whistler hosts a luge World Cup event, and Las Vegas hosts the National Finals Rodeo. On the Lunar Surface Apollo 11 astronauts trained on Earth to take individual photographs in succession in order to create a series of frames that could be assembled into panoramic images.Cheap Yeezy 350 V2 During the closure, right turns on to Williamson from John Nolen will remain open, as will right turns off of Blair on to Main or Wilson. The vast majority of the players and their entourages undergoing 14 days of isolation in Melbourne and Adelaide were released by midnight on Saturday and have started preparing for the Feb. Still not being able to define what exactly "art" is, I saw the paintings created by these electronically programmed machines as straying far from the hand created works of Air Force 1 Low VLONE (2017) traditional artists.