Programs Group Tour

ทัวร์เหมา สัมนา, ทัวร์เหมาเป็นหมู่คณะ, ทัวร์สำหรับองค์กร ทัวร์เหมา นำเที่ยวเป็นหมู่คณะ จัดสัมมนา

ทำไมต้องมีการพัฒนาบุคลากร ?

เหตุผลก็คือ ทรัพยากรบุคคล (Man) เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความสำคัญมากที่สุดในปัจจัยทั้ง 5
เหนือกว่าเครื่องจักร (Machine), วัตถุดิบ (Material), เงินทุน (Money) และวิธีการ (Management)
ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้ควบคุมการใช้ทรัพยากรส่วนอื่นๆทั้งหมด ถ้าหากองค์กรใดขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพแล้ว
ถึงแม้จะมีทุนหนาแค่ไหน มีวัตถุดิบที่ดีและมากมายเพียงใด ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยหรือวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
อย่างไร ก็ไม่อาจกา – รันตีต่อความสำเร็จขององค์กรนั้นได้

อย่างไรก็ตาม ทรัพยากรบุคคลจัดได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีปัญหาในการใช้งานมากที่สุด ควบคุมได้ยากที่สุด
และมีความผันแปรมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลมีความหลากหลายทั้งในด้านของพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์
นิสัยใจคอ และอื่นๆอีกมากมาย เหนือสิ่งอื่นใดเป็นปัจจัยที่มีความรู้สึกนึกคิด โกรธได้ เกลียดเป็น และมีการสึกหรอ
ได้จากการใช้งานเป็นเวลานานๆ จำเป็นต้องใช้ปัจจัยที่ 6 คือการซ่อมบำรุง (Maintenance) เข้ามาแก้ปัญหาด้วย

เราขอแนะนำวิธีการซ่อมบำรุงและพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่ทรัพยากรบุคคลในองค์กรของท่านจากกิจกรรม
การท่องเที่ยวเอาไว้ใช้งานสัก 3 โปรแกรม โดยเราอาสาเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมดเพียงแต่ท่านแจ้ง

ความประสงค์มาว่า ที่ไหน ? และ เมื่อไหร่ ?

โปรแกรมพิเศษ : โปรแกรมอบรมสัมมนา “การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ภายในองค์กรฯ

ผลกระทบจากวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ อันมีที่มาจากสหรัฐอเมริกาและส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยของเรา และได้สั่นคลอนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนของประเทศอย่างรุนแรง จนมีผลทำให้มีการเลิกกิจการและเลิกจ้างงานนับแสนนับล้านคนในขณะนี้
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นสัญญาณชี้ให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของชาติตะวันตกที่ได้เข้ามาครอบงำและยึดครองฐานที่มั่นในประเทศไทยเป็นเวลานานไม่ใช่ระบบที่ดีและเหมาะสมที่สุด และมันก็ได้เผยถึงจุดอ่อนและความพิกลพิการให้เห็นแล้ว ผลกระทบที่ได้รับในทุกๆภาคส่วนโดยเฉพาะในแวดวงอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปกับเศรษฐกิจของประเทศไทย ? จะเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรธุรกิจต่างๆในทุกภาคส่วน ? และจะเกิดอะไรขึ้นหากวันวานที่ผ่านมาเราได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาน้อมนำและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆจนเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าการรับฟังแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเหมือนคลื่นกระทบฝั่งที่กระเพื่อมขึ้นมาแล้วก็หายไป
บทเรียนที่ได้รับในครั้งนี้ และความเสียหายที่ยังคงทำร้ายและตามหลอกหลอนคนไทยไปอีกนานมันมากพอหรือยังที่จะทำให้เรามองย้อนกลับไปข้างหลังและนำเอาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เป็นรูปธรรมและเป็นวัคซีนป้องกันที่ทำให้ประเทศนี้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองอันเป็นภูมิต้านทานต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต่อไปในอนาคต

วนกรอีโคทัวร์ได้ตระหนักในคุณค่าและคุณูปการของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างยิ่ง และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรภาคเอกชน องค์กรการเมืองท้องถิ่นและหน่วยงานอิสระ จึงได้จัดทำโปรแกรมอบรมสัมมนา
“การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ภายในองค์กร” เป็นหลักสูตรในการอบรมอีกหัวข้อหนึ่งเพื่อเป็นทางเลือกให้หน่วยงานต่างๆได้นำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ โดยได้จัดทำเป็นหลักสูตรอบรมในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน มีวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์มาให้ความรู้ รวมทั้งการดูงานนอกสถานที่ ที่สำคัญ เป็นหลักสูตรที่เน้นให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผลได้หากนำไปใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สนใจคลิกดูรายละเอียดของโปรแกรมทัวร์พอเพียงได้ที่นี่ครับ

โปรแกรมที่ 1 : กิจกรรมนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้กับพนักงาน / ลูกค้า

กิจกรรมนำเที่ยวเพื่อการผ่อนคลายแบบ 100 % เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้พนักงานได้รับความสนุกสนานและพักผ่อนอย่างเต็มที่โดยการนำไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
ซึ่งมีให้เลือกมากมายทั้งทะเล ป่าไม้ ภูเขา น้ำตก รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและชมโชว์ประเภทต่างๆ
สนุกสนานกับกิจกรรมหลากหลายเช่นการล่องแก่ง ล่องเรือ ขี่ช้าง ดำน้ำ เล่นน้ำตก ชอปปิ้ง ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของแต่ละสถานที่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการจากทีมงานวนกรอีโคทัวร์ในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งกิจกรรมตามคำขอเช่นการจัดงานเลี้ยง จัดหาวงดนตรี เราก็มีไว้บริการเช่นกัน

กิจกรรมนำเที่ยวในรูปแบบนี้เหมาะกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้พนักงานได้รับการผ่อนคลายจากความ
เหน็ดเหนื่อยและเคร่งเครียดในการทำงาน เป็นการมอบรางวัลอันทรงคุณค่าและสร้างความรัก ความผูกพัน
ในองค์กรให้กับพนักงานได้มากยิ่งขึ้น

โปรแกรมที่ 2 : กิจกรรมนำเที่ยวเพื่อการสร้างสรรค์องค์กร

เป็นรูปแบบของกิจกรรมนำเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพใน การทำงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ปลุกจิตสำนึกให้มีความรักและความรู้สึก ที่ดีต่อองค์กร โดยจะดำเนินกิจกรรมภายนอก
บริษัท เน้นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ตามรีสอร์ทหรือ โรงแรมต่างๆ

กิจกรรมหลักที่นำมาใช้ก็มีมากมายทั้งการจัดประชุมนอกสถานที่ การจัดสัมมนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ
ทางด้านการบริหาร จัดการ เป็นต้นว่าการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทำงาน เช่น SWOT, MBO, ROM, ผังก้างปลา , 5 ส , ฯลฯ นอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตรการฝึกภาวะความเป็นผู้นำ
กิจกรรมระดมสมอง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานร่วมกันเป็นทีม และอื่นๆอีกมากมายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของสันทนาการและ กิจกรรมสื่อ ความหมายต่างๆโดยเฉพาะในรูปแบบของ
Walk Rally ซึ่งจะทำให้พนักงานได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และไม่เบื่อ

( ดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ หลักสูตรในการจัดสัมมนา ฝึกอบรม )


โปรแกรมที่ 3 : กิจกรรมนำเที่ยวแบบผสมผสาน

รูปแบบของกิจกรรมนำเที่ยวที่ผสมผสานกันระหว่างโปรแกรมที่ 1 กับโปรแกรมที่ 2 คือมีการจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้กับพนักงาน แต่มีการสอดแทรกเนื้อหาสาระเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรไปด้วยเป็นผลพลอยได้ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวได้มากขึ้น


โปรแกรมที่ 4 : กิจกรรมท่องป่า ค้นหาวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมนำเที่ยวเพื่อพัฒนาองค์กรรูปแบบใหม่จากวนกรอีโคทัวร์ เป็นการศึกษาเชิงอุปมาและบูรณาการระหว่างความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในธรรมชาติกับวัฒนธรรมภายในองค์กร หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการมองต้นไม้ใบหญ้าแล้วย้อนกลับมาดูตัวนั่นเอง
ธรรมชาติเป็นครูของทุกสรรพสิ่ง เป็นแหล่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และคลังความรู้อันยิ่งใหญ่เสมือนมหาวิทยาลัยที่ไม่มี
วันเรียนรู้ได้หมดสิ้น หากเราช่างสังเกตก็จะสามารถค้นหาข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้ และสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรได้เป็นอย่างดี

ป่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในธรรมชาติ เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายทั้งต้นไม้ สัตว์ป่า รวมทั้งเห็ดรา
มดแมลงตัวเล็กๆ สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในพื้น
ที่นั้นๆเช่น ดิน , น้ำ , อากาศ , การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล , ไฟป่า , ฯลฯ

รูปแบบของความสัมพันธ์มีทั้งการพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแก่งแย่งแข่งขัน การเบียดบัง
ทำลาย มีการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรและปัจจัยในการดำรงชีวิต การแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์
ประกอบ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก การพัฒนาไปสู่รูปแบบ
ที่ซับซ้อนและมั่นคงยิ่งขึ้น ฯลฯ ปรากฎการณ์ต่างๆเหล่านี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมภายในองค์กร
ของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก สามารถนำมาใช้เป็นแบบอย่างและกรณีศึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพของ
ทีมงานได้เป็นอย่างดี

เราอาสาทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำท่านและสมาชิกในองค์กรไปสัมผัสและร่วมกันค้นหา / ไขปริศนา
ต่างๆเหล่านี้ ด้วยกิจกรรม “ ท่องป่า ค้นหาวัฒนธรรมองค์กร  กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
บุคลากรรูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือน ใครและไม่มีใครเหมือน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ
สามารถกำหนดสถานที่เป้าหมายและที่พักได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแคมป์ไฟสไตล์อินเดียนแดง
(Indian Night Camp-fire) และ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ + สันทนาการต่างๆอีกมากมายไว้คอยบริการท่าน
รับประกันความมัน ความสนุกสนาน
และที่สำคัญ สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติในการทำงาน การดำเนินชีวิต และการ
อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรโดยทางอ้อม สามารถพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และทีมงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากที่สุดอีกวิธีหนึ่ง

เรายินดีจัดให้ตามความต้องการของท่านทุกสถานที่ ในราคาเป็นกันเองและตามงบประมาณที่กำหนด
เพียงแจ้งความประสงค์มาว่าต้องการจัดกิจกรรมนำเที่ยวในรูปแบบไหน เมื่อใหร่ ณ สถานที่ใด
และจำนวนพนักงานที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีกี่ท่าน
งานส่วนที่เหลือทั้งหมดมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของเราที่จะตอบสนองความต้องการของและสร้างความประทับใจให้แก่ท่านอย่างดีที่สุด


หลักสูตรในการจัดสัมมนา / ฝึกอบรม
รูปแบบของกิจกรรมนำเที่ยวที่ผสมผสานกันระหว่างโปรแกรมที่ 1 กับโปรแกรมที่ 2 คือมีการจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลให้กับพนักงาน
แต่มีการสอดแทรกเนื้อหาสาระเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรไปด้วยเป็นผลพลอยได้ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวได้มากขึ้น
เรายินดีจัดให้ตามความต้องการของท่านทุกสถานที่ ในราคาเป็นกันเองและตามงบประมาณที่กำหนด
เพียงแจ้งความประสงค์มาว่าต้องการจัดกิจกรรมนำเที่ยวในรูปแบบไหน เมื่อใหร่ ณ สถานที่ใด
และจำนวนพนักงานที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดมีกี่ท่าน งานส่วนที่เหลือทั้งหมดมอบหมายให้เป็นหน้าที่
ของเราที่จะตอบสนองความต้องการของและ สร้างความประทับใจให้แก่ท่านอย่างดีที่สุด

 1. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม (Team Building) โดยกิจกรรม Walk Rally
 2. หลักสูตร / เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาในระดับองค์กร
  – MBO (Management By Objective) ; การบริหารงานโดยวิธีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน
  – Lemniscate Theory ; หลักปฏิบัติว่าด้วยกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ
  – SWOT Analysis ; การวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมขององค์กรทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพื่อ
  ปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
  – RBM (Result Base Management) ; การบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ระบบการประเมิน
  ผลงานที่มีตัวชี้วัดผลการทำงานเป็นหลัก (Key Performance Indicator)
  – 5 ส ; เครื่องมือหรือระบบที่มุ่งเน้นคุณภาพขั้นพื้นฐาน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน,
  คุณภาพของงาน, คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน รวมทั้งภาพพจน์ที่ดีของหน่วยงาน
  – ไคเซ็น ; เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาสาเหตุของปัญหาและจุดบกพร่องเพื่อพัฒนางานและองค์กรอย่างเป็นระบบ
  – กิจกรรมข้อเสนอแนะ ; กิจกรรมที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร
 3. หลักสูตรทั่วๆไปในการพัฒนาบุคลากร / การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
  – การสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จ
  – การสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้มีคุณภาพ
  – การบริหารเวลา
  – การพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสาร
  – การพัฒนาประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำ
  – การสร้างลูกค้าภายใน
  – จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขฯลฯ
 4. โปรแกรมอื่นๆตามที่หน่วยงานต่างๆเสนอมา เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นฐานในการทำงาน การดำเนิน
  ธุรกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กรนั้นๆ

พื้นที่ๆน่าสนใจในการจัดทัวร์เหมา การท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาบุคลากร

พื้นที่ๆเหมาะสมควรจะมีความพร้อมทั้งในส่วนของสถานที่พัก สถานที่จัดกิจกรรม และมีความสวยงามของภูมิทัศน์
โดยรอบ อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน และที่สำคัญอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯมากนัก เราขอแนะนำเขตพื้นที่เป้าหมายที่น่าสนใจสัก 5 แห่ง ดังนี้

1. เขตภาคตะวันออก ; พื้นที่ๆน่าสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านของสถานพักแรม
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งภูเขา ทะเล เกาะแก่ง รวมทั้งสถานที่ๆต่างๆจากการสร้างของมนุษย์อยู่มากมายให้เลือกชม
– ชลบุรี ; จังหวัดที่มีความสำคัญในฐานะเมืองตากอากาศชายทะเลใกล้กรุงเทพ มีชายหาดมากมายทั้งที่บางแสน พัทยา และสัตหีบ โดยเฉพาะเมืองพัทยาจัดเป็นศูนย์ประชุมสัมมนาระดับโลก

นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นสวนเสือศรีราชา, อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา,สวนสัตว์เปิดเขาเขียว, สวนนงนุช, วัดญาณสังวราราม และอื่นๆอีกมากมาย (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ 1-2 ชั่วโมง)

 • ระยอง ; แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่น่าสนใจ มีหาดทรายที่สวยงามและขึ้นชื่ออยู่หลายแห่งเป็นต้นว่าหาดแหลมแม่พิมพ์, หาดสวนสน, หาดแม่รำพึง รวมทั้งเกาะเสม็ด มีรีสอร์ทที่สวยงามและกว้างขวางเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งอย่าง Walk Rally อยู่หลายที่ด้วยกัน ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางบกที่น่าสนใจก็มีอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา (น้ำตกเขาชะเมา, น้ำตกคลองปลาก้าง) (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ 2-3 ชั่วโมง)
 • จันทบุรี ; เมืองแห่งผลไม้ มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งภูเขา, ทะเล และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่นี่มีน้ำตกขนาดใหญ่ถึง 3 แห่งด้วยกันคือน้ำตกเขาสอยดาว, น้ำตกกระทิง และน้ำตกพลิ้ว มีกิจกรรมล่องแก่งโป่งน้ำร้อนที่สนุกสนานเร้าใจ ตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลก็มีหาดเจ้าหลาว, อ่าวคุ้งกระเบน(แหล่งศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน) และหาดแหลมสิงห์ นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายทั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินฯและสงครามอินโดจีน (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 4ชั่วโมง)
 • ตราด ; สุดฟ้าชายแดนบูรพาแห่งนี้มีจุดเด่นของหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมาย โดยเฉพาะเกาะช้างและเกาะกูดเป็นสถานที่ๆมีความสวยงามของหาดทรายและปะการังใต้น้ำ รวมทั้งน้ำตกและขุนเขา มีที่พักระดับ 5 ดาวอยู่มากมาย (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 5 ชั่วโมง)

2. เขตเขาใหญ่ (นครราชสีมา, สระบุรี , ปราจีนบุรี, นครนายก) ; เขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย มีพื้นที่ครอบคลุมถึงสี่จังหวัดด้วยกันคือนครราชสีมา, สระบุรี , ปราจีนบุรีและนครนายก แต่ละจังหวัดมีจุดเด่นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
q นครราชสีมา ; สถานทีท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเขาใหญ่ฝั่งเมืองย่าโมมีน้ำตกเหวสุวัต, น้ำตกผากล้วยไม้ และน้ำตกน้อยใหญ่อีกมากมาย นอกจากนี้ก็มีหอดูสัตว์หนองผักชี , หอดูสัตว์มอสิงห์โต กิจกรรมส่องสัตว์ยามค่ำคืน (Night Safari) กิจกรรมเดินป่า ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียงก็มีฟาร์มโชคชัย, ไร่องุ่นและสวนเกษตรอีกมากมายหลายที่ด้วยกัน สำหรับที่พักก็มีโรงแรมและรีสอร์ทขนาดใหญ่มากมายบริเวณเส้นทางสายธนะรัชต์ (เขาใหญ่-ปากช่อง) เหมาะกับกิจกรรมสัมมนาและ Walk Rally เป็นอย่างมาก (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 3-4 ชั่วโมง)

 • สระบุรี ; มีจุดเด่นอยู่ที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ทุ่งดอกทานตะวัน ไร่องุ่นและฟาร์มเกษตรอีกมากมายใน อ.มวกเหล็ก เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทหรูบรรยากาศดีในสไตล์สวนเกษตรหลายแห่ง (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 2-3 ชั่วโมง)
 • ปราจีนบุรี ; เหมาะสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเป็นต้นว่าปีนหน้าผา ล่องแก่งเรือยาง(แก่งหินเพิง) มีน้ำตกเหวนกกก น้ำตกตะคร้อ แก่งสลัดได ป่าลานผืนใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ก็มีเมืองโบราณศรีมโหสถ ต้นศรีมหาโพธิ์ รีสอร์ทและที่พักแม้จะมีไม่มากนัก แต่ก็บรรยากาศดีเหมาะกับกิจกรรมแคมป์ไฟและ Walk Rally (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 2-3 ชั่วโมง)
 • นครนายก ; ศูนย์ประชุม/สัมมนา ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง มีรีสอร์ทระดับ 4-5 ดาวมากมาย รายล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยว
  ทางธรรมชาติที่น่าสนใจ น้ำตกนางรอง น้ำตกสาริกา น้ำตกเหวนรก วังตะไคร้ นอกจากนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นต้นว่าโบราณสถานบ้านดงละคร
  รอยพระพุทธบาทจำลองเขานางบวช โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฯลฯ (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 1-2 ชั่วโมง)

3. กาญจนบุรี ; เมืองใหญ่ชายแดนตะวันตกที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรณ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติมีทั้งป่าไม้ สายน้ำ และถ้ำคูหา โดยเฉพาะน้ำตก ที่นี่มีอยู่นับ 10 แห่ง ล้วนแล้วแต่ยิ่งใหญ่และสวยงาม กิจกรรมล่องแพตามลำน้ำแควน้อยและแควใหญ่ ทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบเหนือเขื่อนเขาแหลมและเขื่อนศรีนครินทร์ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ก็มีอยู่มากมายไม่แพ้กัน ทั้งสะพานข้ามแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ พิพิธภัณฑ์สงครามโลก และอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรีมีรีสอร์ทและโรงแรมที่มีความพร้อมสำหรับการประชุมสัมมนารวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆอยู่มากมาย จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าจะเป็นพื้นที่ๆได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆสำหรับกิจกรรมดังกล่าว (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 2-3 ชั่วโมง)

4. เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ; พื้นที่ๆน่าสนใจไม่แพ้เขตอื่นๆ มีความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและสถานที่พักผ่อนตากอากาศ พรั่งพร้อมด้วยโรงแรมและรีสอร์ทคุณภาพดีมากมาย นอกจากนี้ยังมีป่าไม้ ขุนเขาและน้ำตกให้ชมด้วยเช่นกัน

 • เพชรบุรี ; เมืองแห่งขนมหวาน สถานที่พักตากอากาศใกล้กรุงเทพฯ มีชายหาดที่สวยงามอยู่หลายแห่งทั้งหาดชะอำ,
  หาดเจ้าสำราญ, หาดปึกเตียน ฯลฯ สถานที่ท่องเที่ยวทางบกที่น่าสนใจก็มีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เขื่อนแก่งกระจาน ถ้ำเขาย้อย
  นอกจากนี้ก็มีพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สวยงาม (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 2-3 ชั่วโมง)
 • ประจวบคีรีขันธ์ ; ดินแดนส่วนทีแคบสุดของประเทศไทย มีหาดทรายที่สวยงามมากมายตลอดแนวชายฝั่งไล่มาตั้งแต่หัวหิน
  หาดเขาตะเกียบ หาดเขาเต่า หาดเขากระโหลก หาดสามพระยา อ่าวมะนาว หาดบ้านกรูด หาดวนกรและอื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วน
  เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทมากมายหลากหลายระดับ ทั้งแบบหรูหราสะดวกสบายซึ่งจะพบได้ส่วนใหญ่ที่หัวหิน
  และแบบเรียบง่ายสไตล์ธรรมชาติอย่างเช่นที่หาดบ้านกรูด หาดวนกรหรืออ่าวมะนาว สถานที่ท่องเที่ยวทางบกที่น่า
  สนใจก็มีน้ำตกป่าละอู น้ำตกห้วยยาง กิจกรรมดูนกน้ำที่ทุ่งสามร้อยยอด ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ก็มีที่หว้ากอ
  ซึ่งเป็นสถานที่ๆรัชกาลที่ 4 เคยทำนายการเกิดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
  (ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

5. เขตอื่นๆตามที่ลูกค้าเสนอมา ได้แก่พื้นที่นอกเหนือจากทั้ง 4 แห่งที่กล่าวมา ที่องค์กรของท่านมีความสนใจอยากจะไปและทางเราสามารถจัดให้ได้ ยินดีบริการจัดให้ในทุกพื้นที่ครับ


ประวัติการจัดทัวร์เหมาให้ลูกค้าองค์กรของวนกรอีโคทัวร์
ก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้บริการ ลองไปชมภาพและเรื่องราวจากการจัดทัวร์เหมาครั้งที่ผ่านๆมาของเราดูก่อนซิครับ เผื่อว่าจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้ท่านได้บ้าง (มีข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าแต่ละราย)
???????????? ????? (?????) (?????? 2) [ 26/10/2549 ]
?????? ?????? ????? (????????) ????? [ 26/10/2549 ]
?????? ???????? ???????? ????? [ 26/10/2549 ]
PWS Consulting Co.,Ltd. [ 26/08/2549 ]
?????? ?? ?????? ???? ????????????????? (?????????) ????? [ 20/06/2549 ]
???????????? ?????? (?????????) ????? [ 20/06/2549]
?????? ???????? ?????????????? ??????????? ????? [ 20/06/2549 ]
?????? ?????? ???????????? (?????????) ????? [ 20/06/2549 ]
?????? ???????????? ??????????? ????? [ 20/06/2549 ]
?????? ???????? ??????? ????? [ 20/06/2549 ]
?????? ????? ??????? ????? (?????? 2) [ 20/06/2549 ]
???.?????????? [ 20/06/2549 ]
?? ?? ?? ????? [ 20/06/2549 ]
???????????? ????? (?????) [ 20/06/2549 ]
?????? ?????? ????? ????? [ 20/06/2549 ]

เชื่อมต่อกับธรรมชาติด้วยความช่วยเหลือของวนกรอีโค่ทัวร์! เริ่มต้นการผจญภัยในสัตว์ป่าของคุณตั้งแต่จังหวัดระนองไปจนถึงภาคใต้ตอนบนของประเทศไทยและแม้แต่ในประเทศใกล้เคียงเช่นเมียนมาร์

วนกรอีโค่ทัวร์มีโปรแกรมทัวร์พร้อมไกด์มากมายที่ตอบสนองทุกขนาดกลุ่มเป้าหมายการเดินทางและงบประมาณที่คุณมี ไม่เพียงแค่สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ. แต่ยังรวมถึงเสน่ห์ของชีวิตคนเมืองเช่นในเมืองภูเก็ต. คุณยังสามารถสำรวจภูเขาอันยิ่งใหญ่ทะเลและชายหาดที่ใสสะอาดแก่งและภูมิประเทศที่น่าตื่นเต้นเกาะที่เขียวชอุ่มและอื่น อีกมากมาย!

คุณวางแผนที่จะเดินทางไปประเทศไทยเป็นกลุ่มหรือไม่? ชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศกับวนกรอีโค่ทัวร์! เรามีแพ็คเกจทัวร์พร้อมไกด์หลากหลายประเภทสำหรับกลุ่มต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นการออกนอกบ้านที่สนุกสนานสำหรับคุณและเพื่อนของคุณการหลบหนีสำหรับทั้งครอบครัวหรือการดูแลทั้ง บริษัท. วนกรอีโค่ทัวร์สามารถให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การผจญภัยในประเทศไทย! ตรวจสอบแผนการนำเที่ยวต่างๆที่คุณจะได้รับสำหรับกลุ่มของคุณ.

จิตใจและร่างกายวนกรอีโค่ทัวร์: สำหรับกลุ่ม 5 คนขึ้นไป

หากคุณกำลังจะไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดเพื่อผ่อนคลายและคลายความเครียดจากชีวิตประจำวันและการทำงานวนกรอีโค่ทัวร์ของวนกรอีโค่ทัวร์คือแผนการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ. เดินทางสู่ภาคใต้ของประเทศไทยและต้อนรับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์!

วนกรอีโค่ทัวร์ การท่องเที่ยวด้านจิตใจและร่างกายเน้นกิจกรรมที่สนุกสนานและการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับกลุ่ม. ค้นพบความสุขเรียบง่ายของชีวิตในชนบทเมื่อคุณไปที่ทะเลป่าไม้ภูเขาน้ำตกและสถานที่ทางวัฒนธรรมที่มีการแสดงและสถานที่ท่องเที่ยวหลายประเภท

เป็นสถานที่พักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเพื่อนและครอบครัวของคุณ! นอกจากนี้คุณยังสามารถจองแผนการทัวร์พร้อมไกด์นี้สำหรับ บริษัท. ของคุณเพื่อให้พนักงานของคุณได้พักที่จำเป็นมากและได้รับการปฏิบัติที่ยากลำบากหลังจากทำงานหนักมาหลายวัน

เพลิดเพลินกับกิจกรรมทัวร์มากมายเช่นล่องแก่งล่องเรือขี่ช้างดำน้ำหน้าผาน้ำตกชิมอาหารช้อปปิ้งและอีกมากมาย! คุณยังสามารถปรับแต่งกิจกรรมทัวร์ได้ตามความต้องการของคุณเมื่อคุณจอง

นี่คือจุดท่องเที่ยวที่คุณสามารถเยี่ยมชมได้ในวนกรอีโค่ทัวร์:

 • จังหวัดระนองและภาคใต้ตอนบน
 • ภูเก็ต
 • เขาใหญ่ฟาร์ม
 • ไร่องุ่นโชคชัย
 • ไร่องุ่นบุญรอด (PB หุบเขา)
 • น้ำตกเหวสุวัต
 • สะพานรถไฟสายมรณะในแม่น้ำแคว
 • สุสานทหารพันธมิตร
 • น้ำตกไทรโยคใหญ่
 • ขี่ช้างกาญจนบุรี
 • จันทบุรี
 • อ่าวคุ้งกระเบน
 • น้ำตกพลิ้วโอเอซิส
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแหลมเสด็จ
 • อ่าวคุ้งกระเบน
 • หาดเจ้าหลาว
 • แนวปะการังเกาะช้าง
 • หาดคลองพร้าว
 • หมู่บ้านประมงบางเบ้า
 • น้ำตกคลองพลู
 • สัตหีบ
 • อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม
 • หาดนางรำ
 • เพอร์คูล่าฟาร์ม
 • หาดนางรำ
 • ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
 • . . . จักรี
 • เขื่อนแก่งกระจาน
 • เขาพะเนิน
 • ทุ่งวัดธรรม
 • เขาหลวง
 • ลุงไกร

 

นิติบุคคลวนกรอีโค่ทัวร์: สำหรับการสร้างทีมและสันทนาการ 

คุณกำลังมองหาการสร้างทีมและประสบการณ์สันทนาการที่ไม่เหมือนใครสำหรับ บริษัท ของคุณหรือไม่? วนกรอีโค่ทัวร์เป็นโอกาสที่ดีสำหรับ บริษัท ต่างๆในการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

วนกรอีโค่ทัวร์ โปรแกรมการสร้างทีมและสันทนาการขององค์กรเป็นวิธีที่สนุกและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการทำงานร่วมกันในบรรยากาศที่เงียบสงบ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การสัมมนาและโปรแกรมการฝึกอบรมเช่น:

 • MBO (การจัดการตามวัตถุประสงค์)
  • ควบคุมโดยวิธีเป้าหมายทั่วไป
  • ทฤษฎีเล็ม
  • หลักปฏิบัติในกระบวนการแก้ปัญหาภายในกลุ่ม
 • การวิเคราะห์ SWOT – การศึกษาสภาพของกลุ่มจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเพื่อปรับปรุงองค์กร
 • RBM (การจัดการตามผลลัพธ์) – การจัดการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์โดยใช้ระบบการประเมินและผลงานที่มีตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก
 • 5S – เครื่องมือหรือระบบที่เน้นคุณภาพพื้นฐานที่มีผลต่อ:
  • ความสามารถในการทำงาน
  • คุณภาพของงาน
  • การทำงานเป็นทีม
  • คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
  • ภาพลักษณ์ที่ดี
 • ไคเซ็นเครื่องมือในการค้นหาสาเหตุของปัญหาเพื่อจัดระเบียบงานอย่างเป็นระบบ
 • กิจกรรมการวางแผนเกมสนุก และงานที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงองค์กร

สำหรับหลักสูตรทั่วไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัตถุประสงค์บางประการครอบคลุม:

 • สร้างนิสัยแห่งความสำเร็จ
 • การสร้างความตระหนักในการทำงานที่มีคุณภาพ
 • การจัดการเวลา
 • พัฒนาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การเติบโตของผลงานในการเป็นผู้นำ
 • จิตวิทยาของการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยม

มีกิจกรรมที่มีความหมายเช่นการระดมสมองผู้ดูแลระบบและการฝึกสอนทีมและคำแนะนำเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงาน. เพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มของคุณมีความสุขและสนุกสนานซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเบี่ยงเบนความสนใจเช่นเกมในห้องนั่งเล่นกิจกรรมตั้งแคมป์และกองไฟการเดินแรลลี่และการเดินป่าเป็นกลุ่ม.

โปรแกรมการสร้างทีมองค์กรและสันทนาการสามารถใช้งานได้นานถึง 3 วัน 2 คืนหรือตราบเท่าที่องค์กรของคุณต้องการให้เป็น. อาหารและที่พักรวมอยู่ในโปรแกรมแล้ว. หากคุณต้องการสัมผัสธรรมชาติที่สมบูรณ์เราขอแนะนำโปรแกรมแคมป์ไฟยามค่ำคืนของอินเดีย. วนกรอีโค่ทัวร์จะช่วยคุณค้นหาที่พักที่ดีที่สุดที่เหมาะกับขนาดงบประมาณและความชอบของ บริษัท ของคุณ.

ผสมผสานวนกรอีโค่ทัวร์: สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพบปะผู้คนใหม่

กลุ่มของคุณเล็กเกินไปสำหรับกรุ๊ปทัวร์ของวนกรอีโค่ทัวร์หรือไม่? หรือคุณกำลังเดินทางด้วยตัวเองและอยากสนุกกับภาคใต้กับคนอื่น ? ตอนนี้คุณสามารถมีโอกาสพบปะผู้คนใหม่ ในขณะที่สำรวจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่นี่!

ที่วนกรอีโค่ทัวร์ทำให้เรารู้ว่าความสนิทสนมกันช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับการท่องเที่ยว. นั่นเป็นเหตุผลที่เรานำเสนอทัวร์กลุ่มแบบผสมผสานเพื่อดึงดูดผู้คนจากหลากหลายอาชีพโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือเพื่อความสนุกสนานในขณะเดินทาง

เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการพบปะกับนักเดินทางคนอื่น และสร้างความผูกพันกับพวกเขาได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณตกอยู่ในสถานการณ์ใหม่ และน่าตื่นเต้นในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าทึ่งต่างๆ. สำรวจสถานที่ต่างๆเช่น:

 • จังหวัดระนอง
 • เกาะสมุย
 • เกาะเต่า
 • เกาะนางยวน
 • เขื่อนเชี่ยวหลาน
 • . สุราษฎร์ธานี
 • เมืองภูเก็ต
 • เกาะพีพี
 • หมู่เกาะสุรินทร์
 • สิมิลัน
 • อ่าวพังงา
 • เขื่อนเชี่ยวหลาน
 • เกาะสมุย
 • เกาะเต่า
 • เกาะนางยวน
 • หมู่เกาะอ่างทอง
 • คลองพะโต๊ะ
 • พม่า

สนุกกับกิจกรรมทางสังคมที่จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเดินทางเมื่อกลุ่มของคุณแบ่งปันช่วงเวลาอาหารการผจญภัยพักผ่อนและกิจกรรมอื่น ร่วมกันในประเทศไทย. คุณยังสามารถเห็นประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมียนมาร์เพื่อผจญภัยกับเพื่อนใหม่ !

เดินป่าวนกรอีโค่ทัวร์: สำหรับการผจญภัยในธรรมชาติหนึ่งวัน

คุณกำลังมองหาทริปสั้น กับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอยู่หรือเปล่า? วนกรอีโค่ทัวร์ขอเสนอการผจญภัยในธรรมชาติหนึ่งวันที่ไม่เหมือนใครด้วยแผน เดินป่า เป็นโปรแกรมทัวร์รูปแบบใหม่ที่ไม่เพียงให้ประสบการณ์ที่น่าจดจำ. แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติและชีวิตอีกด้วย.

วนกรอีโค่ทัวร์’s เดินป่า แผนยังเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมสำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างทีมในกลุ่มองค์กร. นี่เป็นเพราะการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและเชิงบูรณาการในความสัมพันธ์ทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมภายในองค์กร.

ทิ้งเมืองที่พลุกพล่านไว้เบื้องหลังและค้นพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ. ท่องไปในป่าภูเขาและแหล่งน้ำในขณะที่คุณพบกับสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเช่นต้นไม้เชื้อราและสัตว์ป่า.

เรียนรู้ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ทั้งพึ่งพาซึ่งกันและกันและเกื้อกูลกัน. ความสัมพันธ์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหล่านี้เป็นการศึกษาที่ยอดเยี่ยมที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมองค์กรรวมถึงการจัดสรรทรัพยากรการแบ่งบทบาทและหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก.

จองกรุ๊ปทัวร์กับวนกรอีโค่ทัวร์ตอนนี้!

จัดกรุ๊ปทัวร์ตามความต้องการงบประมาณที่กำหนดและจุดท่องเที่ยวที่คุณต้องการ. วนกรอีโค่ทัวร์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือคุณในการจัดเตรียมวันหยุดที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มของคุณ

เพียงบอกเราว่าคุณต้องการจัดทัวร์เมื่อใดและประเภทใดสถานที่ใดที่คุณต้องการทัวร์และจำนวนคนที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมทั้งหมด. นอกจากนี้ยังมีทัวร์พร้อมไกด์สำหรับความสนใจเฉพาะเช่นดูนกดูผีเสื้อศึกษาพืชนิเวศวิทยาของป่าไม้และอื่น

เพลิดเพลินไปกับการพักผ่อนของคุณและทิ้งงานทั้งหมดไว้ที่เราในราคาที่สมเหตุสมผล! นี่คือพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการยกย่องในรายการวนกรอีโค่ทัวร์ของเราที่คุณตั้งตารอ:

 • ภาคตะวันออก
  • ระยอง
  • จันทบุรี
  • ตราด
 • อำเภอเขาใหญ่
  • สระบุรี
  • ปราจีนบุรี
  • นครนายก
 • กาญจนบุรี
  • แควน้อยและแควใหญ่
  • เขื่อนศรีนครินทร์
  • พิพิธภัณฑ์สงครามทางรถไฟสายมรณะ
  • อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
 • จังหวัดเพชรบุรี
  • เมืองเพชรบุรี
  • ประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อเราเพื่อจองวนกรอีโค่ทัวร์ตอนนี้! คุณสามารถพูดคุยกับเราทางโทรศัพท์ (089 2448545) หรืออีเมล (w-ecotour@hotmail.com) สำหรับคำถามและข้อกังวลของคุณเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์พร้อมไกด์ของเรา

คุณยังสามารถส่งข้อความสำหรับคำติชมและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์ของเราและเจ้าหน้าที่วนกรอีโค่ทัวร์. นอกจากนี้เรายังมีกระดานออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้พวกเขาสามารถแบ่งปันประสบการณ์และรูปถ่ายของพวกเขาจากทัวร์พร้อมไกด์ของเรารวมทั้งให้ผู้สนใจได้เห็นสิ่งที่เราสามารถนำเสนอได้!