ป่า, ป่าไม้, พรรณไม้น่ารู้, ชนิดของป่าไม้, ชนิดของป่า, ป่าแพะ, พรรณไม้, สัตว์ป่า, ป่าเขียว, ป่าผลัดใบ, ป่าเตงรัง, เขียวชะอุ่ม ป่า, ป่าไม้, พรรณไม้น่ารู้, ชนิดของป่าไม้, ชนิดของป่า, ป่าแพะ, พรรณไม้, สัตว์ป่า, ป่าเขียว, ป่าผลัดใบ, ป่าเตงรัง, เขียวชะอุ่ม
หน้าแรก โปรแกรมทัวร์ เกร็ดธรรมชาติ กิจกรรมทางบ้าน ห้องแสดงภาพ ของที่ระลึก สมุดเยี่ยม
 
เที่ยวกับวนกร สนุก ปลอดภัย ได้สาระ
นำเสนอเกร็ดความรู้ในแง่มุมแบบกว้างๆทั้งในส่วนของธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
 

นำเสนอเกร็ดความรู้ในแง่มุมแบบกว้างๆทั้งในส่วนของธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
นำเสนอความรู้แบบเจาะลึกเกี่ยวกับพรรณไม้ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะพรรณไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของไทย (มีคำบรรยายลักษณะและภาพประกอบ)
 

นำเสนอความรู้แบบเจาะลึกเกี่ยวกับพรรณไม้ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะพรรณไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของไทย (มีคำบรรยายลักษณะและภาพประกอบ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
นำเสนอข้อมูลของสัตว์ป่าประเภทต่างอย่างเป็นระบบ โดยได้แยกออกเป็น 4 หมวดย่อยด้วยกัน
 

นำเสนอข้อมูลของสัตว์ป่าประเภทต่างอย่างเป็นระบบ โดยได้แยกออกเป็น 4 หมวดย่อยด้วยกัน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
แนะนำพรรณไม้ป่าที่มีสรรพคุณทางยากว่า 30 ชนิด (มีคำบรรยายสรรพคุณและภาพประกอบ) รวม
 

แนะนำพรรณไม้ป่าที่มีสรรพคุณทางยากว่า 30 ชนิด (มีคำบรรยายสรรพคุณและภาพประกอบ) รวม
ทั้งสมุนไพรพื้นบ้านอื่นๆที่น่าสนใจ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
 
ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับผู้นิยมชมชอบการใช้ชีวิตกลางแจ้ง เรานำเสนอเกร็ดความรู้และเทคนิคต่างๆในการเดินป่า แค้มปิ้ง การใช้ชีวิตในป่าตลอดจนการหุงหาอาหาร การเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆ การล่องแก่ง กิจกรรมดูนก ฯลฯ
 

ข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับผู้นิยมชมชอบการใช้ชีวิตกลางแจ้ง เรานำเสนอเกร็ดความรู้และเทคนิคต่างๆในการเดินป่า แค้มปิ้ง การใช้ชีวิตในป่าตลอดจนการหุงหาอาหาร การเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆ การล่องแก่ง กิจกรรมดูนก ฯลฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
 
เทคนิคการเดินป่า (Outdoor Tips) เทคนิคการเดินป่าที่ควรรู้
 
เทคนิคการเดินป่า (Outdoor Tips) เทคนิคการเดินป่าที่ควรรู้

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..

 
 
รอบรู้เรื่องธรรมชาติ
 
: ชนิดของป่าไม้ในประเทศไทย
ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก โดยเฉพาะพรรณไม้และสังคมพืชจะมีความแตกต่างกันมากทั้งทางด้านชนิดพันธุ์ และรูปแบบการดำรงชีวิต
การแบ่งชนิดของป่าไม้ในประเทศไทย สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ คือป่าผลัดใบ (Deciduous Forest) และป่าไม่ผลัดใบ (Evergreen Forest) ซึ่งในแต่ละกลุ่มยังสามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีกหลายชนิด และมักจะเรียกชื่อตามชนิดพรรณไม้ที่พบ และตามลักษณะของพื้นที่เป็นหลัก
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..
: จริงหรือที่ว่า ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ??
กับคำพูดที่ว่า "ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร" หรือ "ต้นไม้มีส่วนช่วยให้มีน้ำกินน้ำใช้และน้ำไหลตลอดทั้งปี" ท่านคิดว่าคำพูดเหล่านี้เป็นความจริงหรือไม่? และเกิดขึ้นได้อย่างไร?
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..
: ปฐมบทว่าด้วยเรื่องสัตว์ป่า
สัตว์ป่าตามความหมายใน พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 หมายถึง "สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก แมลงหรือแมง ซึ่งโดยธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่า และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมายรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียน ทำตั๋วรูปพรรณว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว"
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..
: ความหมายที่แตกต่างระหว่างการสงวนกับอนุรักษ์ 1
ปัจจุบันคนทั่วไปยังเข้าใจความหมายของคำว่า "อนุรักษ์" กับ "สงวน" สับสนกันอยู่มาก แท้จริงแล้วคำสองคำนี้มีความหมายอย่างไร ? และแตกต่างกันตรงไหน ?
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..
: อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และวนอุทยาน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทยมีอยู่มากมายหลายประเภท วันนี้เราจะนำท่านไปทำความรู้จักสัก 3 ประเภท นั่นก็คืออุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และวนอุทยาน แต่ละประเภทมีลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เราไปทำความรู้จักพร้อมๆกัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..
: การวิเคราะห์ / จำแนกชนิดพืช
หากท่านอยากทราบว่าต้นไม้ที่ท่านไปพบเห็นมานั้นเป็นพันธุ์ไม้ชนิดอะไร? หรือมีชื่อเรียกว่าอย่างไร? ท่านจะต้องใช้วิธีวิเคราะห์ / จำแนกชนิดพันธุ์พืชนั้นโดยใช้หลักวิชาพฤกษศาสตร์สาขาอนุกรมวิธานพืช (Plant taxonomy) เป็นหลักใหญ่ ซึ่งสาขาวิชานี้มีรายละเอียดและเนื้อหาที่กว้างขวางมาก จะไม่ขอนำเสนอรายละเอียดในที่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..
: ไข้ป่า ! กินยาป้องกันได้จริงหรือ ?
 เคยมีคนเปรียบเทียบเอาไว้ว่า "ยุงร้ายกว่าเสือ" เรื่องนี้เห็นทีจะเป็นจริงอย่างเขาว่า เพราะยุงเป็นพาหะของโรคหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออก, มาลาเรีย หรือโรคเท้าช้าง โดยเฉพาะการไปเที่ยวป่า พักและค้างแรมในป่า
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..
: มารู้จักการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กันเถอะ
ก่อนที่จะทำความรู้จักกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ขออนุญาตแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับศัพท์ที่มีความสำคัญ และถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ไว้สักสองคำดังน
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ..
 
เที่ยวกับวนกร สนุก ปลอดภัย ได้สาระ
 
[ หน้าแรก ] [ โปรแกรมทัวร์ ] [ เกร็ดธรรมชาติ ] [ กิจกรรมทางบ้าน ] [ ห้องแสดงภาพ ] [ ของที่ระลึก ] [ สมุดเยี่ยม ]
   
© 2002 : www.wanakorn.com ; เลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่12/554
Power By : Siamwebapplication.com
Free Web Counter TOP